Logo PT By Robin
Personal Training By Robin

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 DEFINITIES

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN BETALING

ARTIKEL 6 PRIVACY

ARTIKEL 7 OVERMACHT

ARTIKEL 8 ANNULERING

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

ARTIKEL 10 OPSCHORTING, ONTBINDING, BEËINDIGING, OPZEGGING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 11 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING


Deze algemene voorwaarden zijn van: Personal Training by Robin

Personal Training by Robin

Nijbracht 116

7821 CE Emmen

Kvk nummer: 80295290

BTW-ID: NL003419421B86

Artikel 1 Definities

Personal Training: lichamelijk en/of geestelijke activiteit.

Ondernemer: oprichter en eigenaar Personal Training by Robin.

Overeenkomst: een Overeenkomst gesloten voor het verrichten van Personal Training door Ondernemer aan de Klant. Mede wordt hieronder begrepen de aanbiedingen en offertes die door Ondernemer worden aangeboden en de afspraken tussen Ondernemer en Derden.

Klant: de persoon die een Overeenkomst heeft gesloten met de Ondernemer, hierna wordt gesproken over hij waarmede verstaan moet worden zij.

Derden: alle betrokken partijen waarmee de Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten, die niet in dienst zijn van de Ondernemer.

Proefles: een eenmalige Personal Training om te kijken of de Klant een Overeenkomst wil sluiten en waarbij er tot dusver geen Overeenkomst is gesloten.

Persoonsgegevens: gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon.

Overeenkomst van bepaalde tijd: in de Overeenkomst is aangegeven hoeveel lessen Personal Training worden afgenomen.

Overeenkomst van onbepaalde tijd: als de Overeenkomst van bepaalde tijd is verstreken, wordt hetzelfde bedrag door gefactureerd per Personal Training, deze Overeenkomst loopt door totdat de Klant of de Ondernemer de Overeenkomst Schriftelijk beëindigd.

Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt Schriftelijk verstaan, tenzij aangegeven dat het elektronisch kan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Artikel 4 De Overeenkomst

Artikel 5 Prijzen en betaling

Artikel 6 Privacy

Artikel 7 Overmacht

Artikel 8 Annulering

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 10 Opschorting, ontbinding, beëindiging, opzegging en wijziging van de Overeenkomst

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

× Hoe kan ik je helpen?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram